GMAT Practice

Tiedäthän, mikä GMAT-testi on ja miten se toimii.

GMAT ® tenttiin valmistautuminen voi olla ratkaisevan tärkeää hyvien tulosten saamiseksi. Saat ilmaisen GMAT valmennusohjelmiston täältä! Fiksuin tapa aloittaa GMAT testiin valmistautuminen on ladata ilmainen GMATPrep ohjelmisto.

GMAT-testiin ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesti GMAT testiin sinun pitää valita GMAT testikeskus sekä päivämäärä. Testiin voi ilmoittautua jopa puoli vuotta ennen GMAT testipäivää, ja viimeistään 21 päivää ennen hakuajan päättymistä. GMAT kokeeseen voi ilmoittautua verkossa tai puhelimitse. Me autamme sinua valitsemaan eri ilmoittautumisvaihtoehdosta.

GMAT pisteet

GMAT testitulokset koostuvat viidestä eri tuloksesta: Analyyttisen kirjoittamisen arviointi, Integroitu päättely, Määrällinen, Sanallinen ja Kokonaisuus. GMAT-kokeen kokonaispisteet ilmoitetaan asteikolla 200-800 ja ne perustuvat Määrällisen ja Sanallisen osuuden suorituksiin. Kaksi kolmasosaa testiin osallistujista saa tulokseksi jotain 400 ja 600 pisteen väliltä.

GMAT 2019 - Graduate Management Admission Test

 

GMAT testi on useiden suosiossa, sillä se toimii. GMAT  The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) tietokoneavusteinen arviointitesti, joka antaa pätevän ja luottetavan arvion tulevasta akateemisesta menestyksestäsi tämän päivän liikkeenjohdon jatko-opinnoissa. Jopa maailman johtavissa kauppakorkeakouluissa ja johdon koulutusohjelmissa tiedetään, että GMAT on tehokkain tapa ennustaa tulevaa opintomenestystä. Mitä paremmin onnistuu GMAT testissä, sitä paremmin tulee todennäköisesti menestymään myös opinnoissa. Opiskelijavalintaa tekeville oppilaitoksille tärkeää on juuri testin tarjoaman tiedon pätevyys ja luotettavuus.

GMAT testi mittaa korkeamman tason päättelykykyä eikä niinkään nippelitietoa, eikä testiin osallistuvilta odoteta tietoa liike-elämästä tai johtotehtävistä. GMAT testin tuloksia käytetään kauppakorkeakoulujen liiketalouden ja liikkeenjodon koulutusohjelmissa maailmanlaajuisesti, ja näitä ohjelmia ovat muun muassa MBA, liikkeenjohdon maisteri ja rahoitusalan maisteri.

Nykyään yli 5 700 ohjelmaa ympäri maailmaa käyttää puolueetonta GMAT testiä avukseen vertaillessaan mahdollisten opiskelijoiden akateemista potentiaalia, näiden taustakoulutukseen, kansalaisuuteen, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Osallistu testiin kun olet parhaimmillasi ja hae 2019 aikataululla. GMAT testin tulokset ovat voimassa viisi vuotta, joten voit itse joustavasti päättää, aloittaako jatko-opinnot heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen vai vasta myöhemmin.

Testin voi suorittaa ympäri maailmaa, yli 100 testikeskusessa, lähestulkoon vuoden jokaikinen päivä.


Etsi lähin GMAT testikeskus ja ilmoittaudu GMAT kokeeseen jo tänään!

 

Miten GMAT testi toteutetaan?

GMAT testi on täysin englanninkielinen. Kokeen määrälliset ja verbaaliset osiot ovat adaptiivisia, eli kone valitsee seuraavat kysymykset sen mukaan, miten olen aiempiin kysymyksiin vastannut. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa sitä, että mitä useampaan kysymykseen vastaa oikein, sitä vaikeammaksi testi muuttuu. Lopulliset pisteet perustuvat sekä vastattujen kysymysten vaikeustasoon että oikeiden vastausten määrään. Koska adaptiivinen testi mukautuu kunkin kokeeseen osallistujan yksilöllisen osaamisen mukaan, testin suorittamisaika lyhenee ja testin tulokset pitävät paikkansa paremmin kuin testissä, joka on sama kaikille.

 

Millainen on GMAT testin rakenne?

GMAT testi koostuu seuraavista neljästä osuudesta:

  • GMAT Analyyttisen kirjoittamisen arviointi (Analytical Writing Assessment eli AWA): AWA-osiossa kukin osallistuja kirjoittaa 30 minuutissa esseen aiheessa argumenttianalyysi. AWA -osio mittaa osallistujien kykyä kriittisen ajatteluun ja ajatustensa välittämiseen.
  • GMAT integroidun päättelykyvyn osio (Integrated Reasoning) n:  30 minuuttia kestävä integroidun päättelyn osio koostuu 21 kysymyksestä, jotka mittaavat osallistujan kykyä analysoida ja yhdstellä eri muodoissa ja useista lähteistä saatavaa dataa.
  • GMAT Kvantitatiivinen osio (Quantitative): 75 minuuttia kestävä kvantitatiivinen osio pitää sisällään 37 kysymystä, jotka mittaavat osallistujan lahjoja kvantitaviisessa järkeilyssä, kvantitatiivsten ongelmien ratkaisussa ja graafisessa muodossa olevan tiedon tulkinnassa.
  • GMAT verbaalinen osio (Verbal): 75 minuuttia kestävä verbaalinen osio koostuu 41 kysymyksestä, jotka mittaavat sitä, miten hyvin osallistuja pystyy analysoimaan tekstejä, tekemään päätelmiä ja välittämään merkityksiä tehokkaasti englannin kielellä.  

Huom: Koska tietokone pisteyttää jokaisen kysymyksen ennen seuraavan valintaa, kysymyksiä ei voi ohittaa, vastauksia muuttaa tai palata aiempien kysymysten vastauksiin.