GMAT Practice

Tiedäthän, mikä GMAT-testi on ja miten se toimii.

GMAT ® tenttiin valmistautuminen voi olla ratkaisevan tärkeää hyvien tulosten saamiseksi. Saat ilmaisen GMAT valmennusohjelmiston täältä! Fiksuin tapa aloittaa GMAT testiin valmistautuminen on ladata ilmainen GMATPrep ohjelmisto.

GMAT-testiin ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesti GMAT testiin sinun pitää valita GMAT testikeskus sekä päivämäärä. Testiin voi ilmoittautua jopa puoli vuotta ennen GMAT testipäivää, ja viimeistään 21 päivää ennen hakuajan päättymistä. GMAT kokeeseen voi ilmoittautua verkossa tai puhelimitse. Me autamme sinua valitsemaan eri ilmoittautumisvaihtoehdosta.

GMAT pisteet

GMAT testitulokset koostuvat viidestä eri tuloksesta: Analyyttisen kirjoittamisen arviointi, Integroitu päättely, Määrällinen, Sanallinen ja Kokonaisuus. GMAT-kokeen kokonaispisteet ilmoitetaan asteikolla 200-800 ja ne perustuvat Määrällisen ja Sanallisen osuuden suorituksiin. Kaksi kolmasosaa testiin osallistujista saa tulokseksi jotain 400 ja 600 pisteen väliltä.

GMAT - Pääsykoe hallinnon jatko-opintoihin 2017

GMAT testi valitaan, koska se toimii. Pääsykoe hallinnon jatko-opintoihin eli Graduate Management Admission Test® (GMAT®) on ollut maailman yritysjohtajien pääsytie maailman parhaisiin kauppakorkeakouluihin jo yli 50 vuoden ajan. GMAT® testion tietokonepohjainen arviointiohjelma, joka on suunniteltu erityisesti hallinnon jatko-opinnoissa tärkeiden akateemisten taitojen mittaamiseen. Yli viiden vuosikymmenen tutkimusmateriaali on osoittanut, että GMAT tuloksista voi hyvin ennustaa ensimmäisen opintovuoden akateemisen menestyksen.

GMAT mittaa korkean tason järkeilykykyä enemmän kuin nippelitetoa eikä vaadi kaupan tai hallinnon osaamista. Kauppakorkeakoulut ympäri maailmaa käyttävät GMAT tuloksia yhtenä pääsyvaatimuksenaan eri tutkintoi-opintoihin, mukaanlukien MBA, Hallinnon maisteri ja rahoitusalan maisteri.

Nykyään yli 5,700 koulutusohjelmaa ympäri maailmaa käyttää GMAT testiä puolueettomana keinona mahdollisten opiskelijoiden akateemisen potentiaalin vertailuun - koulutuksesta, kansallisuudesta, iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Tee testi kun olet parhaimmillasi ja hae kouluun omalla aikataulullasi. GMAT kokeen tulokset ovat voimassa viisi vuotta, jotenvoit joustavasti valita aloittaakko jatko-opintosi heti yliopiston jälkeen vai  vasta myöhemmin. Jos aiot hakea kauppakorkeakouluun seuraavan viiden vuoden aikana, sinun kannattaa tehdä GMAT testi mahdollisimman aikaisin - kun vielä opiskelet, tai pian valmistumisen jälkeen, kun olet vielä tottunut koevastausten kirjoittamiseen.

Testin voi tehdä ypäri maailmaa, yli 110 testikeskuksessa, käytännössä vuoden jokaisena päivänä.
Etsi lähin GMAT testikesku ja ilmoittaudu GMAT testiin tänään!


Millaisia osioita GMAT testissä on ja mitä ne mittaavat?

GMAT kokeessa on neljä pääosoita, jotka testaavat neljää erilaista järkeilyn lajia. Osiot ovat määrällinen, sanallinen, integroitu järkeily sekä analyyttinen kirjoittaminen. Testi kestää kokonaisuudessaan kolme ja puoli tuntia, mutta vapaaehtoiset tauot mukaanlukien kannattaa valmistautua neljän tunnin kokeeseen. Osiot ovat järjestyksessä seuraavat:

1. Analyyttisen kirjoittamisen arviointi: AWA (Analytical Writing Assessment) muodostuu 30 minuutin esseestä eli argumentin analyysistä. Sinulle annetaan väittämä, ja sinun tulee analysoida väittämään johtaneet perustelut ja kirjoittaa vastine. Väittämän aihe on kaupan alaan tai muihin aiheisiin liittyvä yleinen teema. Esseen aihetta ei tarvitse tuntea, sillä tässä osiossa arvioidaan vain analyyttisen kirjoittamisen kykyä. Sinulta ei vaadita omia mielipiteitä aiheesta.

2. Integroidun järkeilyn osio: Osoita kouluille ja värvääjille tässä GMAT testin ainutlaatuisessa integroidun järkeilyn osiossa mitkä taidot ovat tärkeitä. Tässä 30 minuutin osiossa on 12 kysymystä, jotka on suunniteltu mittaamaan kykyäsi arvioida useissa ei muodoissa esitettyjä, useista eri lähteistä tulevia tietoja. Osiossa arvioidaan muun muassa seuraavia taitoja: tiedon järjestely, jotta asioiden väliset suhteet auttavat selvittämään yhteenliittyneitä ongelmia; tiedon yhdistäminen monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi; graafi-, teksti- ja numeromuodossa esitettyjen tietojen yhdistely. Osion mittaamat taidot ovat todella tärkeitä johtamiskoulutuksessa ja myös nykypäivän tietoa pullistelevassa mymrpäristössä, jossa elämme.

3. Määrällinen osio: Tässä 75 minuutin osiossa esitetään 37 kysymystä, jotka mittaavat kykyäsi ratkaista määrällisiä ongelmia, järkeillä määrällisesti ja tulkita graafista tietoa. Osiossa esitetään sekaisin kahden tyyppisiä kysymyksiä - ongelmanratkaisukysymyksiä ja tiedon riittävyyteen liittyviä kysymyksiä. Molemma kysymysryhmät vaativat laskuopin, algebran ja tavallisimpien geometrian termien hallitsemista. Osiossa mitataan järkeilykykyä suhteessa piileviin matematiikan taitoihin.

4. Sanallinen osio: Tämä 75 minuutin osio koostuu 41 kysymyksesta, jotka mittaavat kykyäsi lukea ja ymmärtää kirjoitettua materiaalia, arvioida ja perustella väittämiä sekä kykyäsi korjata tekstiä oikeakieliseksi englanniksi. Luetun ymmärtämistä, lauseiden korjaamista ja kriittistä järkeilyä mittaavia kysymyksiä on osiossa sekaisin.

Miten GMAT testin sopeutuva tietokoneformaatti toimii?

GMAT testin määrällinen ja sanallinen osio koostuvat monivalintakysymyksistä,ja niihin vastataan tietokoneympäristössä, joka sopeutuu testin tekijän yksilölliseen osaamisen tasoon. Käytännössä siis mitä useampaan kysymykseen vastaat oikein, sitä vaikeammaksi testi muuttuu. Vaikka vastaisit kysymykseen väärin vahingossa tai oikein arvaamalla, vastauksesi seuraaviin kysymyksiin johtavat sinut lopulta oikealle vaativuustasolle. Sopeutuva tietokoneformaatti takaa, ettet tuhlaa aikaa kysymyksiin, jotka ovat aivan liian vaikeita tai helppoja sinulle. Sopeutuvan tietokonetestin tulokset ovat tarkempia kuin paperikokeen, ja testimuoto myös lyhentää kokeen viemää aikaa.

Huom: Koska tietokone pisteyttää joka kysymyksen ennen seuraavan valintaa, kysymysten yli ei voi hypätä eikä vastauksia voi muuttaa tai edellisiin kysymyksiin palata.